Компактна система за архиви на мобилна основа, позволяваща максимално използване на наличното пространство. Между отделните модули на системата се оставя само един коридор за достъп. Модулите се преместват спрямо мястото където трябва да бъде формиран нов коридор. Това оптимизира наличното пространство и същевременно гарантира запазването на архивите при пожар или наводнение. Системата може лесно да бъде приспособена към всяко помещение и да се използва при складирането на различни документи, книги, технически архиви и др.