Оползотворяване на складовото пространство при ръчно стифиране, като се изграждат междинни етажи за максимално използване на склада във височина.