Системата е подходяща за всички видове палети с различен капацитет на натоварване. Лесно сглобяемите елементи позволяват промяна височината, както за малки така и за големи складови системи. Гредите за палетите се произвеждат в различни дължини и сечения, според изискванията и нуждите на клиента , могат да бъдат без болтови връзки. Стелажите могат да бъдат допълнени с греди, лавици от стоманени листи, талашит, метални скари и др. Подходящи за различни по вид и размери стоки.