Самоносещата стелажна конструкция, както подсказва и самото име, носи стените и покрива на складовото съоражение. Това допринася за по кратки срокове за изпъленение на склад с готова изградена стелажна система в него, както и намалява разходите по проекта с до 30%.