Този вид системи служат за съхранение на големи количества продукция от един и същ вид .Изисква минимален брой работни коридори за нейното обслужване, което води до максимално оползотворяване на складовото пространство – до 85%. Осигурява чист път за подемната техник и лесно обслужване.