Осигуряват бърз и лесен достъп до палетите чрез прилагането на механизът – Push Back подходящи са за съхранение на стоки с висока плътност. Съхранените палети се изтласкват обратно в стелажната система от следващия натоварен палет и се връщат обратно към лицето, когато палета се разтоварва.